Træning

Rottweilerklubben

Kreds 03

Træning – vejen til en gladere hund

Udfordringerne ved træning med PH programmet er større og mere varierede end f.eks. IPO programmet. PH programmet handler i langt højere grad om at hund og hundefører, i et samarbejde skal løse nogle opgaver, der er forankret i de opgaver som politiets tjenestehunde kommer ud for. Derfor handler træningen både om effektivitet, samarbejde og selve udførelsen.

De typiske øvelser vi træner kan findes herunder, med en beskrivelse til hver øvelse.

 

For at gøre træningen interessant for både hunde og hundeførere, gør vi også meget ud af at forsøge at lave alternative øvelser. Disse kan eksempelvis være forhindringsbaner, agility-øvelser og rally.

 

Yderligere holder vi hvert år både jule- og sommerafslutning, hvor øvelserne er helt alternative, og kan inkludere alt fra luciaoptog, til trillebør kørsel og æg apportering.

Sommeren bliver krydret med weekendtur, hvor der eksempelvis laves gerningsted på strand og i vand.

Spring

 

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra

dommeren.

 

Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden

kommando gå på plads.

Apportering

 

Hunden skal sidde på plads, mens apporten kastes frem.

 

Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra træneren kommanderer “apport”.

 

Efter apporteringen skal hunden sætte sig på plads, og apporten må ikke tages fra hunden, før træneren giver tegn dertil.

Gerningssted

 

Når der afsøges gerningssted skal hunden søge i et felt hvor der kan findes forskellige genstande.

 

Genstandene kan være af forskelligt materiale og af forskellige størrelser.

 

Hunden skal lokalisere alle genstande i feltet, og for hver returnere genstanden til hundeføreren.

Afdækning

 

Øvelsen startes med hunden på plads.

 

Efter tegn fra træneren afdækkes hunden, og føreren bevæger sig væk fra hunden.

 

Når træneren giver nyt tegn enten tilkaldes hunden, eller føreren bevæger sig tilbage til hunden og tager denne på plads.

Halsgivning

 

Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.

 

Hunden skal blive siddende på plads og på kommando afgive glam.

Rundering

 

Ved rundering får hundeføreren anvist et runderingsområde, dets bredde og dets baglinje.

 

Når føreren sender hunden ind for at afsøge området for figuranter eller genstande skal hund og fører sikre at baglinjen bliver afsøgt forinden afsøgning af det øvrige område.

 

Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af

hunden.

Når hunden lokaliserer figuranten/genstanden skal hunden give hals af denne til hundeføreren kommer hen til hunden.

 

Hvis figurant gør udfald, eller antræk til at løbe væk, skal hunden stoppe figuranten ved bid i synligt beskyttelsesærme eller bidestyr.

Lineføring

 

Ved lineføring er hunden på plads - i snor - under hele øvelsen, uanset om der laves gang, løb, vendinger eller lign.

 

Hunden skal sætte sig på plads hver gang føreren står stille.

 

Under øvelsen giver træneren besked på hvilken retning man skal bevæge sig i, dette så hverken hund eller fører ved hvad der sker næste gang.

Spor

 

Sporet skal - alt efter hundens niveau - opsøges mellem to markeringer, eller startes fra et markeret punkt.

 

På sporet kan ligge genstande eller godbidder. Genstandende kan være af forskelligt materiale og størrelse.

 

Sporet vil, som udgangspunkt, være lige, uden skarpe knæk, og ligge på et ensartet terræn, typisk en græsmark.

Fri ved fod

 

Fri ved fod er tilnærmelsesvis samme øvelse som lineføringen, blot uden snoren.

 

Hunden skal følge føreren på dennes venstre side hele vejen igennem øvelsen, og hvis hunden har fuld fokus på føreren undervejs er det bestemt at foretrække.

Stop af figurant

 

Stop af figurant foregår ved at hunden er i line og står sammen med føreren når figuranten kommer gående.

 

Hundeføren anråber figuranten - der herefter begynder at løbe.

 

Hundeføreren sender hunden ud mod figuranten.

Hunden skal nu bringe figuranten til standsning ved bid i synligt beskyttelsesærme.

 

Når hundeføre er fremme hos hund og figurant kan anholdelse foretages.